Tachyonizované™ produkty
Pravda je to,co obstojí ve zkoušce zkušenosti.
ALBERT EINSTEIN

Zdraví
Několik poznámek na úvod.
V této sekci najdete tachyonizované výrobky rozdělené do různých skupin. Toto členění slouží jedině k tomu, abyste získali lepší přehled o současně dostupné nabídce.
Podstatným aspektem a společným jmenovatelem zde uváděných nástrojů je jejich působení jako anténa pro energii tachyonů. V tomto smyslu působí všechny stejně! Teprve na druhém místě v pořadí důležitosti jsou různé potřeby, ty potom určují,jakým způsobem se má tachyonová energie nejúčelněji a nejpohodlněji dostat na tělo nebo do těla. To je důvodem, proč vznikají různé pomůcky. Léčivé účinky nikdy nepocházejí z těchto materiálů samotných, tachyonizované nástroje pouze "obstarávají" tachyonovou energii. Ani ta neléčí, léčí teprve tělu vlastní subtilní organizující energetická pole, která převádějí potenciál tachyonu do odpovídající formy/frekvence. Pro volbu nástroje je tedy rozhodující jednoduchá manipulace, nezbytná intenzita a způsob, jak se nejlépe dostanu k narušeným SOEP.
Tachyonizované materiály nikdy nepřestávají působit jako anténa pro energii tachyonů. Stejně tak nic v tomto světě frekvencí nemůže zadržet tachyony pohybující se rychlostí vyšší, než je rychlost světla, ani je nemůže odchýlit z jejich dráhy nebo oslabit. Tachyony prostupují vším, a to zcela neovlivnitelně. Žádná z myšlenek a možností nabízených na tomto webu a zvláště v této kapitole není míněna tak, aby nahradila nutnou pomoc kvalifikovaných lékařů nebo léčitelů.
Ve všech případech zdravotních poruch, za jejichž léčení nemůžete převzít plnou zodpovědnost - nebo se domníváte, že nemůžete - vám radíme, abyste vyhledali odbornou pomoc kvalifikovaných odborníků na léčení.
Ačkoli výsledky, jichž bylo po celém světě dosaženo používáním tachyonizovaných nástrojů, jsou přesvědčivé, v zásadě není možné vám slíbit, že se vyléčíte. To vám žádný důvěryhodný člověk slíbit nemůže. Klíčem k uzdravení zůstává i nadále SVOBODNÁ VŮLE každého jednotlivce a ani energie tachyonů ji neopomíjí či nepodkopává. Naše SVOBODNÁ VŮLE také určuje, do jaké míry vhodnou životosprávou podporujeme léčebný proces, který tachyony uvedou do pohybu. A tak ony neuvěřitelné obraty osudu, které by každý bez znalosti zde uvedených okolností označil za zázrak, se rodí teprve z uvážlivého užívání SVOBODNÉ VŮLE a tachyonové energie.

 

Rychlý prehled

Pro terapeuty
Tachyonizační proces
Měřitelnost tachyonové energie
Východ se potkává se západem
Příklady použití
Slovník pojmů
Vaše zkušenosti
Často kladené otázky
Dr. Know
Důležité upozornění
tachyony.sk 2006 | design by and-soluitons