Výhoda
Jedině zde máte možnost získat velice důležité informace, které vám pomohou:

k rozšíření vědomostí o tom jak vlastně funguje svět
jak vzniká nemoc
k možnému úplnému uzdravení alternativní metodou na všech úrovních

Energetické kontinuum

Všechny formy v našem světě vibrují. Individuální povahu, osobitost těchto vibrací přitom určuje FREKVENCE.Všem formám v našem vesmíru je společné, že se pohybují rychlostí nižší, než je rychlost světla. Rychlost světla je hranicí, v jejímž rámci se odehrává naše stvoření.

Počátek tohoto stvoření všech forem resp. frekvencí umísťují kvantoví fyzici do POLE NULOVÉHO BODU (PNB). Toto pole nulového bodu nemá žádný tvar, pohybuje se rychleji než světlo, je všude a současně (věčně) přítomné v celém kosmu, nemá hranice (je nekonečné a nevyčerpatelné) a obsahuje v sobě veškerý potenciál dokonalého rozvoje našeho projeveného vesmíru.

ENERGETICKÉ KONTINUUM
,které je zde znázorněno je model, který podobně jako mapa krajiny ukazuje cestu, kterou musí ujít potenciální forma ke svému projevení. První krok na této cestě je kondenzace (= v doslovném překladu zhuštění) pole nulového bodu do tachyonů. Tachyony jsou tedy pole nulového bodu zhuštěné do podoby částic. Díky tomu mají tachyony sice vlastnosti pole nulového bodu, ale mohou kromě toho také vstupovat do vzájemných vztahů se světem forem, kde vládne nižší rychlost než rychlost světla.
Kdykoli se to děje, vede to ve světě forem k rovnováze a vývoji k vyššímu řádu. Hovoříme o negativní entropii, což znamená obrat od rozkladu a stárnutí, vnášení řádu do chaosu, proměnu disharmonických vibrací v harmonické.

V 80. letech zveřejnil lékař a vědec Dr. Gabriel Cousens (,který objevil pro přírodní vědy mechanismus působení léčebných postupů přírodního léčitelství a především význam živé stravy) model SUBTILNÍCH ORGANIZUJÍCÍCH ENERGETICKÝCH POLÍ (SOEP) poskytl tím teoretické východisko pro četná zjištění, například pro postřeh, že energetická pole vytvářejí formy (= frekvence) a nikoliv, jak jsme se až dosud domnívali, že formy a těla nesou odpovědnost za energetická pole.

Modelem subtilních organizujících energetických polí od Dr. Cousense, který znázorňuje skutečné energetické formy, učiníme další důležitý krok k vědeckému pochopení všeobsáhlého základního modelu procesu stvoření tohoto vesmíru:

v nepřetržitém procesu zhušťování energie, jenž je podněcován tachyony, tlumočen a řízen subtilními organizujícími energetickými poli, vznikají všechny formy/frekvence v tomto vesmíru. Tímto způsobem se dokonalý praobraz přenáší z pole nulového bodu do své materiální, resp. energetické podoby.

Vše, co se v tomto vesmíru manifestovalo jako forma, udržují SOEP v optimální dynamické rovnováze. Od těch nejmenších až dosud známých částic - pionů, přes atomy, molekuly, buňky, orgány, organismy, rody, planety, sluneční soustavy až po galaxie...! Jsou to subtilní organizující energetická pole, jež přeměňují všeobsáhlý potenciál tachyonů na potřebné přesné frekvence, a uvádějí tak výše vyjmenované entity do podoby, která jim byla od počátku určena, udržují je v ní a spojují je s ní. Ještě jednou: Vše,co existuje, je pomocí subtilních organizujících energetických polí v nepřetržitém dynamickém spojení, a to jak mezi sebou navzájem, tak také s Tachyonovou energií, která jako pole nulového bodu v podobě částic udržuje přístup k nekonečné inteligenci stvoření. Zde hledejme biologický klíč k Bellově rovnici, v němž fyzik a matematik Bell brilantně, jako fyzikální skutečnost, matematicky odvodil, že všichni účastníci tohoto vesmíru jsou ve vzájemném spojení.

Proto jen ten je schopen pochopit svět,
kdo se věnuje také úplnosti světa.
LAO C´

 

Rychlý prehled

Pro terapeuty
Tachyonizační proces
Měřitelnost tachyonové energie
Východ se potkává se západem
Příklady použití
Slovník pojmů
Vaše zkušenosti
Často kladené otázky
Dr. Know
Důležité upozornění
tachyony.sk 2006 | design by and-soluitons